Houdt uw bedrijfsinformatie veilig.

Qorbis helpt uw organisatie bij het bewust maken van risico's en het treffen van adequate maatregelen

Awareness Sessie

De vraag is niet óf je organisatie getroffen wordt, maar wanneer. Qorbis helpt.......

Risico en Business Impact Analyse

Een risico en business impact analyse, conform ISO27001, de standaard voor informatiebeveiliging, geeft inzicht in de kwetsbaarheden van uw organisatie.........

IB Awareness Programma

80% van alle besmettingen zijn het gevolg van menselijk handelen. Maak uw medewerkers bewust van de risico's...........

Het beschermen van waardevolle informatie en persoonsgegevens is momenteel aan de orde van de dag. Enerzijds door incidenten die breed uitgemeten worden in de media en anderzijds privacy wetgeving (AVG/GDPR).

Wilt u de kans verkleinen op een beveiligingsincident, waarbij persoonsgegevens of waardevolle (bedrijfs)informatie in handen komen van onbevoegden of corrupt raken, dan biedt de implementatie van een Information Security Management System (ISMS) uitkomst.

Om te komen tot een ‘best-practise’ ISMS, met de juiste samenhang van (beheers)maatregelen, biedt de ISO27001 norm uitkomst. Deze Internationale Norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Deze norm wordt ondersteund door een selectie van beheersmaatregelen uit de Internationale norm ISO27002.

Bij het succesvol implementeren van een ISMS dat voldoet aan de ISO27001 norm is een goede balans van technische- en organisatorische beheersmaatregelen, die passen bij de cultuur en aard van uw organisatie, rand voorwaardelijk voor het verkrijgen van acceptatie en bewustzijn onder uw medewerkers.

Qorbis kan u helpen bij de implementatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de ISO27001 norm en eventueel ondersteunen bij het daadwerkelijk verkrijgen van het certificaat. Hiertoe maken we gebruik van bewezen methodieken, een online bewustwordingsprogramma en een bibliotheek aan beleidsdocumenten en registers. Dit bespaart u veel tijd en daardoor kosten! Zie onderstaande een schematische weergave van onze aanpak;