De vraag is niet óf uw organisatie getroffen wordt door een cyberaanval. Het is de vraag wanneer u dit overkomt! Maar wat betekent dat nu eigenlijk, een cyberaanval? En termen als datalek, hacking, spyware, phising, botnets. En wat is de impact op uw organisatie als u getroffen wordt?

U kunt tegenwoordig geen nieuws-app openen of er is een artikel gepubliceerd over een organisatie die getroffen is door een cyberaanval. Grote bedrijven die volledig stilliggen doordat hun systemen besmet zijn en geen productie kunnen draaien. De impact is enorm, zowel financieel als voor het imago van deze organisaties.

Weet u wat u hiertegen kunt doen? Aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen en welke maatregelen u kunt treffen om minder kwetsbaar te zijn?

Tijdens de Qorbis Awareness Sessie wordt u bewust gemaakt van dreigingen die zich dagdagelijks manifesteren en wat u hiertegen kunt doen. Bent u nieuwsgierig? Neem contact op met Qorbis!