De beveiliging van uw vertrouwelijke informatie is een continue proces. Dreigingen veranderen dagelijks en de vindingrijkheid van hackers is groot. Om uw medewerkers continue alert te laten zijn is het van belang dat u een blijvende gedragsverandering weet te creëren.

Met het Qorbis Awareness Programma doen uw medewerkers op een laagdrempelige wijze kennis op van de inhoud van informatiebeveiligingsbeleid, geldende wet- en regelgeving en krijgen ze inzicht in actuele dreigingen. Doordat de stof periodiek gedurende een langere periode wordt aangeboden creëert u bewust gedrag bij uw medewerkers.

Het programma werkt in twee fasen. Na het doorlopen van de inhoudelijke fase volgt een toets. Op basis van de uitslag hiervan start vervolgens een fase met periodieke herhaling en verdieping. Omdat De Awareness App in staat is dié specifieke onderwerpen te herkennen waarop de deelnemer minder scoort, krijgt elk individu herhaalvragen die voor hem of haar relevant zijn. Op deze manier wordt de kennis over informatiebeveiliging echt geborgd en gaat deel uitmaken van het dagelijks handelen van uw medewerkers.

Het programma wordt aangeboden als webversie, bijvoorbeeld op uw intranet. Daarnaast is er ook een iOS- of Android-App beschikbaar. Wilt u meer weten, of gebruik maken van de app, neemt u dan contact met ons op!