Voor organisaties die op zoek zijn naar een onafhankelijke partij die kan bemiddelen bij klachten en conflicten kan Qorbis optreden als adviseur. Gebaseerd op jarenlange ervaring met de implementatie en het beheer van verschillende managementsystemen (waaronder ISO 9001) is Qorbis uitstekend in staat om evenwichtige afwegingen te maken tussen klant- en organisatiebelangen. De toegepaste methodiek verloopt altijd volgens het principe hoor en wederhoor met als doel een acceptabele klacht- of conflictoplossing voor te stellen die op een pragmatische wijze wordt bereikt. Deze rol als onafhankelijke derde heeft voor alle partijen als groot voordeel dat langslepende en daarmee vaak kostbare juridische procedures voorkomen kunnen worden.

Qorbis treedt op als onafhankelijke derde voor:

  • Klacht- en conflictbemiddeling tussen consumenten en organisaties
  • Klacht- en conflictbemiddeling tussen burgers en overheidsinstanties
  • Conflictbemiddeling binnen organisaties
  • Conflict coaching en bemiddeling

Indien u behoefte heeft aan bemiddeling bij klachten, dan kunt u uw klacht of vraag richten aan; klachten@qorbis.nl